ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TREESP1.2NEETPRO
/P-03/34

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO) / Labour Market Support Programme for Young People Not in Employment, Education or Training (NEETs) (NEET PRO) TREESP1.2NEETPRO/P-03/34 kodlu “Youth at Work in Menteşe (Menteşe'de Gençler İşte)" Projesi
Proje Hakkında
,

Youth at Work in Mentese Projesi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın ''İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Operasyonel Programı (İESP SOP)'' kapsamında ''Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)'' uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı İŞKUR’dur.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi koordinasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığında hazırlanan ''Youth at Work in Menteşe (Menteşe’de Gençler İşte)” projemiz, 367.370.59 Avro bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır. Projemizin sözleşmesi 05.05.2023 tarihinde imzalanmış ve projemiz 01.08.2023 tarihi itibariyle resmi olarak başlamıştır. 12 ay sürmesi plananlanan projemiz 31.07.2024'te sonlanacaktır.

Bu proje, Muğla'da 15-29 yaş arasındaki NEET'lerin niteliklerini geliştirmek ve yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam edilebilirliklerini artırmak için tasarlanmıştır. Projenin üç genel hedefi vardır:


 • Menteşe'deki NEET'lere ulaşmak,
 • NEET' lerin yerel iş gücü piyasasının belirlenen ihtiyaçlarına göre istihdam edilebilirliğini nitelendirmek ve arttırmak ve
 • NEET'ler ile İŞKUR arasında etkin iş birliğini geliştirmek.

Projemizin Hedef Gupları

- Bu hedefler doğrultusunda Muğla’da yaşayan 80 kişiden oluşan NEET’ler belirlenecektir. Sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yerel iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre de tespit edilen NEET’lere mesleki ve kişisel eğitimler verilerek NEET’lerin nitelikleri artırılacak ve bu da aktif iş gücü piyasasının istihdam sorununa katkı sağlamaktadır.

Eğitim Dönemi:

-Aralık-Mart Ayları (40 gün teknik eğitim 40 gün temel beceri ve kişisel gelişim eğitimleri olmak üzere toplam 80 gün eğitim verilecektir. Eğitimlerle birlikte ilgili alanlarda anlaşmalı işletmelerde staj imkânı sunulacaktır.)

Eğitim BilgileriEğitim Yeri: Menteşe ve Fethiye
Eğitim Dönemi: Aralık-Mart Ayları (40 gün teknik eğitim 40 gün temel beceri ve kişisel gelişim eğitimleri olmak üzere toplam 80 gün eğitim verilecektir. Eğitimlerle birlikte ilgili alanlarda anlaşmalı işletmelerde staj imkânı sunulacaktır.)
Eğitime katılan NEET’lere 80 günlük eğitimin sonunda, eğitimlerin tamamına katılım şartıyla (mücbir sebep dışında) günlük 10 Euro harçlık verilecektir.
Proje kapsamında eğitim alınan ilgili alanda Mesleki Yeterlilik belgelendirme sınav ücreti bir seferliğine proje bütçesinden karşılanacaktır. (1 sınav ücret ödemesi ile aynı yıl içinde olma şartıyla 2 defa sınava girme hakkı bulunmaktadır.)
Eğitime katılım sağlayan NEET’lerden seçilen 15 kişi Gaziantep’e; 2 kişi İspanya’ya iyi uygulama örneklerini incelemek için düzenlenen teknik geziye katılacaktır.

Projeyi keşfedin

 • Kursiyer Destek Teknik Ofis:
  Telefon:0252 214 1122/167 (dahili)
  Adres:Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muslihittin Mah. Şehit Yrb. Alim Yılmaz Cad. No:3 – Menteşe/Muğla

  Eposta adresi: neetmugla@gmail.com)
  Instagram hesabı:youth_at_work_in_mentese_proje

  İdari Koordinasyon Ofis:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi
  Telefon:0252 211 5680
  Adres:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi 48300 Fethiye/Muğla - Türkiye

 • ● Muğla’da yaşamak,
  ● 15-29 yaş arası olmak,
  ● Öğrencilik durumunun olmaması,
  ● Çalışıyor olmamak,
  ● Projenin hedef grubu Muğla’da yaşayan 15-29 yaş arası 80 NEET’dir.
  ● Sosyal sorumluluk bilinciyle hedef grubun en az %60’ının kadın veya hükümlü veya SHÇEK çıkışlı olmasına yönelik bir kota belirlenmiştir.

 • 1.Proje yönetim ekibinin kurulması

  1.1. Proje ekibinin açılış toplantısı,
  1.2.Proje paydaşları toplantısı,
  1.3.Proje ekibinin kullanımı için gerekli ekipmanların satın alınması,
  1.4.Proje iletişim planının hazırlanması,
  1.5.MIS sistemi altında web sitesinin kurulmasına başlanması,

  2.NEET'lerle başlangıç faaliyetleri
  2.1.Dezavantajlı mahalle ziyaretleri ile projenin tanıtılması, NEET'lere ulaşılması ve İŞKUR veri tabanına kaydedilmesi,
  2.2.Meslek liselerine yapılan ziyaretlerle projenin tanıtılması, NEET'lere ulaşılması ve İŞKUR veri tabanına kaydedilmesi,
  2.3.MSKU'ya bağlı meslek yüksekokulları ve fakültelere ziyaretler ile projenin tanıtılması, NEET'lere ulaşılması ve İŞKUR veri tabanına kaydedilmesi,
  2.4.Tek veya grup toplantıları ile ilgili kurumların görüş ve geri bildirimlerinin alınması
  2.5.NEET'ler ile görüşme yapılması, projenin faydalanıcılarının belirlenmesi ve belirlenen NEET'lerin seçenekleri değerlendirilerek katılım ve kapsayıcılığın arttırılması,
  2.6.Başvuru sahibi NEET'ler ile görüşme, adayların değerlendirilmesi ve seçim süreci,

  3.Yiyecek ve İçeçek işletmeleri ile ilk faaliyetler
  3.1.Sektörel kuruluşlara, kurullara, odalara vb. ziyaretler yapılarak projenin tanıtılması ve görüşlerinin alınması,
  3.2.Yeme-içme işletmelerine ziyaretler yapılması, projenin tanıtılması ve görüşlerinin alınması,
  3.3.Tek ve grup toplantıları ile katılımcı (ortak) işletmelerin görüş ve geri bildirimlerinin alınması,
  3.4.Katılımcı (ortak) işletmelere proje hakkında detaylı bilgi verilmesi, sürece ilişkin görüşlerinin alınması, katılım ve kapsayıcılığı artırmak için toplantı yapılması,

  4. NEET'lerin yeterliliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler ve sertifikalandırma
  4.1.Eğitim modüllerinin sonuçlandırılması,
  4.2.NEET'lerin eğitim detayları hakkında bilgilendirilmesi,
  4.3.80 NEET'e Aşçılık, Baristalık, Pastacılık, Şef Garsonluk, Garsonluk (Servis Elemanı) ve Barmenlik mesleklerinden birinde mesleki yeterlilik eğitiminin verilmesi (mesleki yeterlilik sertifikası dahil),
  4.4.80 NEET için genel beceri eğitimlerinin verilmesi (iletişim becerileri, temel bilgisayar kullanımı, dijital pazarlama, kariyer yönetimi, temel İngilizce, mesleki İngilizce, ön muhasebe, servis teknikleri, iş güvenliği, sıhhi yeterlilikler, cinsiyet eşitliği vb.-Modüllerdeki dersler, NEET'lerin özelliklerine göre farklılık gösterir.)
  4.5.80 NEET için sosyal beceri eğitimlerinin verilmesi (Motivasyon, Stres yönetimi, zaman yönetimi, nesiller arası çatışma yönetimi liderliği ve takım yönetimi vb. -Modüllerdeki dersler NEET'lerin özelliklerine göre farklılık gösterebilir).
  4.6. 80 NEET için girişimcilik eğitiminin verilmesi,
  4.7.NEET'lerin başarıyla tamamlanan eğitimlerinin sertifikasyonu,

  5.NEET'lerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik stajları
  5.1.Katılımcı (ortak) işletmelerle görüşmeler ve staj detaylarının kesinleştirilmesi,
  5.2.Staj
  5.3.Staj eğitimi sırasında işyeri ziyaretleri,
  5.4.NEET'ler ile mülakat yapılarak staj eğitiminin değerlendirilmesi (eğitim sırasında ve sonrasında),
  5.5.Staj eğitimlerinin yiyecek ve içecek işletmeleri ile mülakat yapılarak değerlendirilmesi (eğitim sırasında ve sonrasında), 6.İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi verilmesi, bireysel eylem planı hazırlayarak NEET'lerin ve iş arama süreçlerinin desteklenmesi
  6.1.NEET'lerin İŞKUR hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi,
  6.2.İŞKUR ile iş birliği içinde NEET'lere bire bir danışmanlık hizmeti verilmesi,
  6.3.NEET'ler için bireysel eylem planlarının yapılması,
  6.4.NEET'lerin kariyer günlerine ve istihdam fuarlarına katılımının sağlanması,
  6.5.NEET'lerin İŞKUR'un İş Kulüplerine etkin katılımının teşvik edilmesi,
  6.6.NEET'lerin ilerlemesinin sürekli kontrol edilmesi, bireysel kariyer planını göz önünde bulundurarak, gerektiğinde yeniden düzenlenmesi,
  6.7.NEET'lerin iş arama sürecinde finansal destek sağlanması,
  6.8.NEET'ler için işe yerleşme sürecinde gerektiğinde mobilite desteği sağlanması,

  7.Projenin yerel iş birliğinin görünürlüğünü ve yaygın etkisini artırmaya yönelik faaliyetler
  7.1.Proje ortaklarının buluşması ve bilgilerin paylaşılması,
  7.2.Çalıştaylar, seminerler, konferanslar aracılığıyla yerel iş birliğinin ve kapsayıcılığın artırılması,
  7.3.İyi uygulamaları ziyaret ederek bilgi ve ''know-how'' deneyiminin aktarımı için kaynakların yaratılması,
  7.4.Projede edinilen bilgi ve deneyimlerin sektörel ve bilimsel toplantılarda paylaşılarak yaygınlaşmasının sağlanması,
  7.5.Genel olarak NEET'ler ve özel olarak proje hakkında ilgili eğitim kurumlarına farkındalık yaratmak için bilgilendirme seminerlerinin ve toplantılarının düzenlenmesi ve işsiz mezunların İŞKUR'a kaydedilmesi,
  7.6.Genel olarak NEET'ler ve özel olarak proje hakkında, ilgili özel işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik farkındalık ve duyarlılığı artırmak için bilgilendirme seminerlerinin ve toplantıların düzenlenmesi,

  8.İzleme, denetim ve raporlama faaliyetleri
  8.1.İzleme ekibi toplantısının ayarlanması
  8.2.Devam eden süreci kontrol etmek ve değerlendirmek için izleme ekibinin aylık toplantılarının gerçekleştirilmesi,
  8.3.Yiyecek ve içeçek işletmelerinde iş başında eğitimler dahil olmak üzere eğitimler sırasında NEET'leri nziyaret edilmesi,
  8.4.Her üç ayda bir izleme ekibi tarafından proje yönetim kuruluna bilgilendirme toplantısının yapılması,
  8.5.Projenin dış denetiminin tamamlanması,
  8.6.Aynı ay içinde bilgilendirme seminerleri, paydaş toplantıları vb. dâhil olmak üzere her etkinliğin kısaca raporlanması (yönetici özeti)
  8.7.Proje kapsamında toplanan verilerin analiz edilmesi,
  8.8.Bulguların raporlanması, kitap olarak basılması ve gerekli diğer raporlamaların yapılması.

 • Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Proje Koordinatörü
  Dr. Kerem Ekinci, Proje Koordinatör Yardımcısı
  Prof. Dr. Umut Avcı, Eğitim Koordinatörü
  Elvan Kocagöz, Materyal Hazırlama Sorumlusu
  Doç. Dr. Uğur Çalışkan, Teknik Veri Analizi Sorumlusu
  Esra Çolak Yıldız, İletişim Uzmanı
  Özge Özmen Tosun, Mali Uzman
  Beytullah Ceylan, Proje Destek Personeli
  Başak Kılınç, Proje Sekreteri

PROJE İLETİŞİM VE KOORDİNASYON İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • Kursiyer Destek Teknik Ofis:
  Telefon:0252 214 1122/167 (dahili)
  Adres:Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muslihittin Mah. Şehit Yrb. Alim Yılmaz Cad. No:3 – Menteşe/Muğla

  Eposta adresi: neetmugla@gmail.com)
  Instagram hesabı:youth_at_work_in_mentese_proje

  İdari Koordinasyon Ofis:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi
  Telefon:0252 211 5680
  Adres:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi 48300 Fethiye/Muğla - Türkiye


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır

ikg