Proje sahibi ve ortakları genel tanıtım :

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1992 tarihinde kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşunda Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, Teknik Eğitim, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer almıştır. Muğla’daki ilk yükseköğrenim birimleri ise 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış olan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu ile 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan Muğla Meslek Yüksekokuludur. Üniversitemizin kurulmasıyla Muğla İşletmecilik Yüksekokulu İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine, Muğla Meslek Yüksekokulu da Üniversitemize bağlanmıştır. 1993 yılı iki aktif fakülte ve iki meslek yüksekokulu ile okulumuzun ilk öğrencilerini aldığı akademik yıl olmuştur.

  Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 1994 yılında, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu ve Ortaca Meslek Yüksekokulu 1994 yılında, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) 1995 yılında, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Muğla Sağlık Yüksekokulu), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris Sağlık Yüksekokulu) ve Teknik Eğitim Fakültesi 1997 yılında, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu 1998 yılında, Dalaman Meslek Yüksekokulu 1999 yılında, Eğitim Fakültesi ile Turizm Fakültesi (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu) 2001 yılında, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (Fethiye Sağlık Okulu) 2002 yılında, Güzel Sanatlar Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Yatağan Meslek Yüksekokulu ise 2004 yılında, Mühendislik Fakültesi ile Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu 2006 yılında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010 yılında, Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Köyceğiz Meslek Yüksekokulu 2011 yılında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu 2012 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu (Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu) 2005 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fethiye İşletme Fakültesi 2014 yılında, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu 2017 yılında, Mimarlık Fakültesi, Milas Veteriner Fakültesi, Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu ve Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2018 yılında ilk öğrencilerini almıştır.

  Diş Hekimliği Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Fethiye Ziraat Fakültesi kurulmuş ancak eğitim-öğretim faaliyetlerine henüz başlanmamıştır.

  Kurulduğu günden bu yana, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ülkemizin sosyo-kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkıda bulunma, yüksek kalitede yükseköğrenim ve araştırma sunma amacında olmuştur. Sistematik ve kapsamlı bir eğitim programı geliştirilmesi yeterli bir altyapı gerektirir fikri ile hareket eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1994 yılında hızlı bir gelişme ve yatırım projesi başlatmıştır. Üniversitemizin bu çabalarına okulumuzun hamisi Sıtkı Koçman cömert mali katkılarıyla destek olmuştur. Sıtkı Koçman’ın desteklerinden dolayı, 2012 yılına kadar Muğla Üniversitesi olan kurumumuzun ismi 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değişti.

  Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sanat ve Beşeri Bilimler ile mesleki eğitim alanlarında güvenilir bir eğitim sunma amacıyla kurulduğunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin sadece bir bölümü, 1.128 öğrencisi ve üç programı vardı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bugün 21 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 47 araştırma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapalı alan üzerinde 44.607 öğrencisi, 1608 öğretim elemanı ve 827 idari personeliyle hizmet veren genç ama hızla gelişen bir üniversite olmaktan gurur duymaktadır.

 • Muğla Belediyesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde; Osmanlı vilayetlerinde belediye teşkilatının kurulmasını yaygınlaştıran 1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunundan önce 1871 tarihinde kurulmuştur. Muğla Belediyesi’nin kuruluşta dayandığı yasal temel; 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ve 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi olduğu düşünülmektedir. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesinden sonra genel olarak ticaretin daha canlı olduğu Tuna Vilayeti kentleri ile Bağdat ve diğer bazı liman kentlerinde belediyelerin kurulabildiği göz önünde bulundurulduğunda, Muğla Belediyesi’nin yasal dayanağının 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi olması daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir. Muğla’nın Osmanlı Devleti’nin idari taksimatı içindeki yerine bakıldığında, 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin (Anayasanın) yürürlüğe girdiği tarihte Muğla (Menteşe), Aydın vilayetine bağlı liva statüsündedir. II. Meşrutiyetin başlangıcında (1908 yılında) bu statüsü değişmemiştir. Ancak 1919 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile Muğla (Menteşe) doğrudan merkeze bağlı, müstakil liva statüsüne kavuşmuştur. 1921 Anayasası döneminden beri de Muğla’nın idari taksimat içinde il olarak yer aldığı görülmektedir.

  6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Muğla Belediyesi, il nüfusu 750.000’in üzerinde olması sebebiyle kanunun çıktığı tarihten sonraki ilk mahalli idareler seçimleri olan 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi hüviyetine kavuşmuştur. Muğla Belediyesi sürecinde sadece Menteşe İlçesinden sorumlu iken, Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçilmesi ile birlikte Muğla İlindeki 13 ilçeden sorumlu hale gelinmiştir. Ayrıca ilgili kanun ile birlikte Muğla İli genelinde kapatılan belde belediyeleri ve bunlara ait iştiraklerin tüm borçlarının devri de Büyükşehir Belediyesi’ne yapılmıştır. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçilmesi ile birlikte; hem sorumluluk alanı oldukça genişlemiş hem de ciddi bir borç stoku sahibi olunmuştur.

  Muğla Belediyesinde 1999-2014 yılları arasında 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan Dr. Osman GÜRÜN, Mart 2014 ve Mart 2019 yerel seçimlerinde de Muğla halkının büyük teveccühü ile yeniden başkanlığa seçilmiş olup, Muğla Büyükşehir Belediyesinin başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2014-2019 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi statüsüne kurumsal geçiş sürecinin tamamlanması ve Muğla ili genelindeki mahalli müşterek ihtiyaçların hızlı ve etkili bir biçimde karşılanması için büyük bir özveri ile görev yapılmış olup, sonraki süreçte de aynı bağlılık ile çalışmalar devam etmektedir.

  Muğla Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’dür. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 4 adet faal ve 2 adet gayri faal olmak üzere 6 adet iştiraki bulunmaktadır. Faal iştirakler; Muğla Kent Hizmetleri İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. (MUTTAŞ), Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi (MUBEP), Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Muğla El Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. (MELSA) olup, gayri faal iştirakler ise Toktaş İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Akayaka-Gökova Güçbirliğ A:Ş., Akyaka İktisadi İşletmesi ve BELTES Tarım Ve Orman Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’dir. Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öncülüğünde kurulan Muğla Teknopark A.Ş.’de, Büyükşehir Belediyemiz %2,2 oranında hisseye sahiptir.

 • 6360 sayılı kanun le Muğla’nın büyükşehir olmasıyla birlikte, Muğla Belediyesi’nin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla Merkez ilçe sınırları içerisindeki köylerle belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla Menteşe Belediyesi kurulmuştur.

  Türkye İstatistik Kurumu, adrese dayalı nüfus kayıt sistem veritabanına göre Menteşe ilçesinin 2018 yılı sonuçlarına göre nüfusu 112.447 olup, ilçenin 66 mahallesi bulunmaktadır. Menteşe ilçesinin, Denizli ve Aydın illeriyle Kavaklıdere, Yatağan, Milas, Ula ve Köyceğiz ilçeleriyle sınırı bulunmaktadır. Akbük koyunu da içine alan, Milas ve Ula arasındaki kıyı şeridi Menteşe ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Menteşe Belediyesi’nin Kurucu Başkanı Bahattin Gümüş’tür. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilmiş olup halen görevine devam etmektedir.

  Büyükşehir yasası öncesinde belediye olan; Bayır, Kafaca, Yeşilyurt ve Yerkesik de dahil olmak üzere toplam 66 mahallesi olup mahallelerin tam listes şu şekildedir: Akçaova, Akkaya, Akyer, Algı, Avcılar, Bağyaka, Balıbey, Bayır, Bozyer, Çakmak, Camkebr, Çamoluk, Çaybükü, Çftlk, Çırpı, Dağdb, Dağpınar, Denizova, Derinkuyu, Doğanköy, Dokuzçam, Düğerek, Emirbeyazıt, Esençay, Fadıl, Gazeller, Göktepe, Gülağzı, Günlüce, Hacırüstem, İkizce, Kafaca, Karacaören, Karamehmet, Karşıyaka, Kiramettn, Kıran, Kötekli, Kozağaç, Kuyucak, Kuzluk, Meke, Muratlar, Muslihittin, Müştakbey, Orhaniye, Orta, Ortaköy, Özlüce, Paşapınarı, Saihipaşalar, Sarnıç, Şenyayla, Şeyh, Sungur, Taşlı, Yaraş, Yemişendere, Yenibağyaka, Yenice, Yeniköy, Yeniköy (Yerkesik) , Yerkesik, Yeşilyurt, Yörükoğlu ve Zeytinköy.

  İsmini bir dönem bölgemizde hüküm sürmüş, Menteşe Beyliği'nden alan, Asar Dağı eteklerine kurulmuş Muğla’nın şirin ilçesi Menteşe, sivil mimarlık örneği taşıyan yapıları, evler, sanat eser bacaları, kuzulu kapıları, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, arastası, Saburhanesi, Karabağlar Yaylası, Akbük Koyu, han ve hamamları ile kendine has güzellikleri olan bir şehirdir.

  İlçemizin tarih M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır. İlk çağlarda bu bölgeye Karia'lılar yerleştiği için Karia adı verilmiş. Kentin bilinen tarih ise Hitit'ler ile başlar. Hitit'ler bu bölgeye Lugga derlermiş. İmparatorluğun parçalanmasından sonra Frig'ler egemen olmuş, daha sonra Lydia'lılar ve Pers’ler bölgeyi ele geçirmişler, bu arada Dor'lar ve Ion'lar da yöreye göç etmişlerdir. Arkeolojk ve doğal sit olma özelliklerini bir araya toplayan, kültür varlıkları açısından çok zengin bir ilçe olan Menteşe ve çevresinin Türklerin eline geçmesi, Uç Beylerden Menteşe Bey tarafından 1284 tarihinde gerçekleşmiştir.

  Bölge, 1391 yılında, Yıldırım Beyazıt, tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, 1402’de Timur’un hakimiyetine geçmiş, Timur bu yöreyi tekrar Menteşe Beyliği'ne vermiş, daha sonra 1425’de II. Murat zamanında, Menteşe Bölgesi tümüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçmiştir.

  Bölgenin merkez Menteşe Beyliği zamanında Milas ilçesidir. Muğla’nın şimdiki kent merkezi Menteşe’nin merkez oluşu Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleşmiştir. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler ve 6360 sayılı Büyükşehr yasası öncesinde “Muğla” olarak bilinen bölgenin adı, edinilen tarihsel bilgi ve kaynaklara göre Selçuklu Sultanı Kılıçarslan’ın komutanlarından “Muğlu” Bey adından gelmektedir. Büyük olasılıkla burayı Muğlu Bey fethettiği için bu komutanın adı verilmiş, "Muğlu" zamanla Muğla'ya dönüşmüştür. 1889 Aydın Vilayet Salnamesi’nde rastlanan ‘’Mobella’’ adı ise kentin ortaçağdaki adıdır.

  Menteşe’nin en eski yerleşkesi Saburhane’dir. Kent merkezinin en güzel sivil mimarlık örneklerini taşıyan Saburhane, Rumların 1924 mübadelesine kadar bölgede Türklerle uzun yıllar bir arada dostça yaşadığı, varlığını geleneksel görkem ile halen devam ettiren bir bölgedr. Kentin tarihi ve turistik bölgeleri olan Saburhane, Arasta, Zahire Pazarı, Şems Ana, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi, Belediye Kültürevleri, Yağcılar Hanı, Özbekler Evİ, Saat Kulesİ, Hacıkadı Evİ, Apostol Hanı, Şaraphane, Muğla ve Rum Evleri, Sekibaşı Hamamı, Andon’un Hamamı, Vakıflar Hamamı kent merkezinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken turistik noktalardır.

  Kent Merkezindeki turizm noktalarının yanında Asar Dağı Zirvesi, Değirmendere Kanyonu Doğa Yürüyüşleri, Akbük Koyu, Karabağlar Yaylası, Keyfoturağı ve Süpüroğlu Kahveler, Belen Kahvesi, Gevenes Köprüsü, Kerimoğlu Evi, Damla Deresi ve Yeşilyurt Maşat mevki ayrıca gezilip görülmesi gereken, önemli destinasyonlardır.

 • Muğla Ticaret ve Sanayi Odası; İktisadi Yürüyüş Dergisi’nin ülke genelinde Ticaret ve Sanayi Odaları - Ticaret ve Zahire Borsaları için 18 Haziran 1943 tarihinde yayınladığı ‘Fevkalade’ sayısındaki açıklamaya göre Muğla Ticaret ve Sanayi Odası adı altında 1884 yılında kurulmuştur.

  1926 yılında 655 ve 1950 yılında 5590 sayılı kanunlara intibak eden Oda; mezkûr unvanla görevine devam ederken, 1954 yılında (İzmir- Ege Bölgesi Sanayi Odası)’na; İlimizdeki sanayi kuruluşların katılma zorunluluğu nedeniyle 1954 yılından itibaren Odamız Muğla Ticaret Odası ünvanı almıştır.

  2004 Yılında yürürlüğe giren 5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Yasasına göre Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

  Odamız 2007 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne müracaatı üzerine Muğla ilinin Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın çalışma alanından çıkartılması ile 01.01.2008 tarihinden itibaren Odamızın unvanı ‘T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI’ olarak değişmiş bulunmaktadır.

  Odanın çalışma alanı Muğla ili Menteşe ilçesi, Datça, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Kavaklıdere, Ula ve Yatağan ilçeleri olmak üzere sekiz ilçe olup, Sanayi işletmeleri için ise Marmaris ve Bodrum ilçesindeki sanayicilerde Odamız çalışma alanı içine girmiştir. Bu ilçelerden Datça, Ortaca ve Yatağan’da Odanın temsilcilikleri bulunmaktadır. 2020 yılı sonu itibariyle Oda’nın faal üye sayısı yaklaşık 5.000 kişidir.

  Oda bünyesinde TSE Muğla İl Temsilciliği ve KOSGEB Muğla Temsilciliği çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedir. Odamız gerek finansal destek sağlayarak gerekse bilgi birikimleri ile Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarda görevlerini sürdürmektedir. Ülkemizin, bölgemizin ve en önemlisi ilimizin ticari ve sosyal hayattaki etkinlikleri içerisinde de aktif rol üstlenen Odamız, her yıl iştiraki olduğu kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmuş ve yeni kurumlara ve şirketlere de iştirak etmektedir.